Wybrany rabat: 0%

Zadzwoń 508-294-394

Demo - Dysze wysokociśnieniowe

 

Dysza wysokociśnieniowa wraz z regulatorem ciśnienia determinują ciśnienie wytworzone przez pompe.

Zużywanie się dyszy oznacza rozkalibrowanie się jej otworu. Zwiększenie optworu dyszy przy niezmienionym ustawienie regulatora ciśnienia sprawi spadek ciśnienia roboczego układzie. 

Wymiana dyszy gdy regulator ciśneinia jest sprawny pozwoli uzyskać nominalny poziom ciśnienia w systemie.